Бланки квитанций

Күчереп алырга:

Коммуналь хезмәтләрне исәпләү буенча гариза(.rtf)
Паспорт бирү(алыштыру) турында гариза ( №1П Формасы)(.rtf)
"Паспорт бирү өчен дәүләт пошлинасы" квитанциясе(.rtf)
Тору урыны буенча регистрация исәбеннән төшерү гаризасы(.rtf)
Тору урынын чыгу кәгазе( №7 Формасы)(.rtf)
Тору урынын теркәү кәгазе( №2 Формасы)(.rtf)
Килүче статистик теркәү кәгазе( №12П Формасы)(.rtf)
Китүче статистик теркәү кәгазе( №12В Формасы)(.rtf)
Яшәү урыны буенча регистрацияләү турында гариза( №6 Формасы)(.rtf)
Тору урыны буенча регистрацияләү турында гариза( №1 Формасы)(.rtf)
РФ гражданинының яшәү урынын регистрацияләү турында мәгъүмәт( РФЛ1 Формасы)(.rtf)
Яшәү урының регистрацияләү турында таныклык( №8 Формасы)(.rtf)
Тору урының регистрацияләү турында таныклык( №3 Формасы)(.rtf)
Теркәлү карточкасы ( №9 Формасы)(.rtf)
Квартира карточкасы( №10 Формасы)(.rtf)
Милекне хосусыйлаштыру килешүенә гариза(.rtf)
Чит ил кешесен регистрацияләү турында гариза(.rtf)
"Приватизациядә катнашу турында белешмә" квитанциясе(.rtf)
"Документны приватизациягә хәзерләү" квитанциясе(.rtf)